KALISZ - KOLORYZACJA PHYSIA COLOR8 godz. / bezpłatne     Termin: 27 lipca
Grażyna Bosacka
KALISZ - KOLORYZACJA PRIVILAGE8 godz. / 500 zł     Termin: 3-4 września
3 techniki cięć. Mathieu Ausell
KALISZ - PRECYZYJNE CIĘCIA MĘSKIE48 godz. / 2 500 zł     Termin: 10-15 września
4 techniki cięć. Alicja Musiał
LONDYN - KOLEKCJA SASSOON8 godz. / 3 500 zł    
Termin: 29 września - 1 paździenika
KALISZ - MODNE CIĘCIA MĘSKIE8 godz. / 500 zł     Termin: 8-9 paździenika
3 techniki cięć. Mathieu Ausell
KALISZ - CIĘCIA GEOMETRYCZNE TSUNAME48 godz. / 2 500 zł     Termin: 4-9 listopada
7 technik. Alicja Musiał.