Kontakt

DECO Sp. z o.o.
62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 4
tel. 62 768 16 54

Menager szkoleń
Joanna Żyto
tel. 533 304 981
moda.akademiagabriel@gmail.com

Menager kursu czeladnik
Aleksandra Teske
tel. 533 304 977
ola.akademiagabriel@gmail.com

Menager ds. rozwoju
Tomasz Rokicki
tel. 695 561 537
tomek@akademiagabriel@gmail.com